CASE

Futureproof onderwijskwaliteit door toekomstige werkgevers te betrekken

In gesprek gaan met externe stakeholders zoals particuliere bedrijven, ziekenhuizen en scholen geeft Thomas More Hogeschool een diep, bruikbaar inzicht in hoe haar studenten presteren op een echte werkplek als stagiaires of afgestudeerden.

Hoe presteren onze stagiaires en pas afgestudeerden in echte
werkomgevingen? En wat kunnen we verbeteren?

Dat zijn de belangrijkste vragen die Thomas More aan hun stakeholders stelt. Daarvoor organiseert ze sinds jaren regelmatig online dialogen met deze partners om ervoor te zorgen dat wat wordt onderwezen en hoe het wordt onderwezen, in overeenstemming is met de verwachtingen en behoeften van toekomstige werkgevers.

"Synthetron combineert het beste van twee werelden. Zoals bij een focusgroep krijg je zeer waardevolle, inhoudelijke inzichten dankzij de open vragen en de interactie tussen de deelnemers. Maar het aantal deelnemers dat je tegelijkertijd kunt betrekken is vrijwel onbeperkt. Daarnaast krijg je een idee van de mate waarin uitspraken worden ondersteund, wat essentieel is bij het nemen van gefundeerde beslissingen over de resultaten van de enquête"

De online dialogen bieden opleidingsmanagers en docenten waardevolle inzichten die hen helpen de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en een extern perspectief te krijgen op vragen als:

Wat doen we goed en moeten we vooral stimuleren?
Welke nieuwe materie verwacht men?
Welke professionele attitudes kunnen we verder ontwikkelen?
Wat brengt ons bestaande programma up-to-date?

OVER ONS

Syntheron is een online dialoogplatform dat deelnemers inoverlappende kleine virtuele groepen plaatst om het anoniem delen enevalueren van schriftelijke ideeën mogelijk te maken.
Het proces omvat een real-time gemodereerd gesprek.
In de gesprekken doen deelnemers uitspraken en deze worden dooranderen gemarkeerd in termen van mate van overeenstemming ofonenigheid.
Sterk ondersteunde ideeën worden vervolgens door meer deelnemersgeëvalueerd.
Het resultaat zijn kwalitatieve inzichten in een kwantitatieve schaal.
U krijgt een beeld van waar deelnemers het eens en oneens zijn, waarer spanningsvelden zijn, statistieken over de niveaus vanovereenstemming en een transcript van de discussies dat grondig kanworden geanalyseerd.

ABOUT US

Our unique crowdsoursing methodology for online dialogues is an efficient and engaging way to get tangible, actionable insights from the people that matter. So you can move forward. Together.
Any question? Contact our team.

For more than 10 years, consultants around the world have been dedicated to harvesting the best ideas and strongest opinions in organizations.